Language:
Onze vermelding op http://www.keurmerk.info

Geen producten geselecteerd.

U heeft geen producten in uw winkelwagen.

Privacy Verklaring

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 23 mei 2018.

PRIVACYVERKLARING

 

Kalida BV, gevestigd aan  Avenue Ceramique 221A, 6221 KX Maastricht, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Kalidashop.com

Kalida B.V.

Avenue Ceramique 221A

6221 KX Maastricht

Nederland

+31 43 352 34 01

Info@kalidashop.com

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kalida BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

-          Voor- en achternaam

-          Uw postadres, uw vaste en mobiele telefoonnummers, uw e-mailadres en alle informatie van die aard die nodig of nuttig is voor de uitvoering en opvolging van de bestelling (met inbegrip van de levering, de dienst na verkoop, etc.)

-          Uw IP-adres, automatisch gedetecteerd

-          De geschiedenis van uw bestellingen op onze site

-          Gegevens over uw activiteiten op onze website

-          Internetbrowser en apparaat type

-          Over het algemeen, alle informatie die u vrijwillig gegeven heeft, bijvoorbeeld bij het gebruik van de Site of het plaatsen van een bestelling op de site

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kalidashop.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Alle gegevens die wij verzamelen en opslaan worden enkel verwerkt en gebruikt met het doel uw bestellingen en hun betaling te kunnen behandelen, uw toegang tot de aanbiedingen op onze site te verzekeren, en onze klantenopvolging te verzekeren.

Kalida BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

-          Registreren van uw bestellingen, facturatie, versturen van promotie-informatie voor onze diensten;

-          Informatie aan u doorgeven, onder andere via e-mail, over producten en soortgelijke diensten die wij leveren;

-          Onder voorbehoud van uw instemming met deze optie, informatie aan u doorgeven, onder andere via e-mail, over andere producten en diensten die wij aanbieden;

-          Marketingacties houden;

-          Statistieken opmaken;

-          Uw vragen beantwoorden;

-          In het geval van frauduleus gebruik van een betalingsinstrument, dit registreren in een bestand betreffende betalingsproblemen. Een onregelmatig of abnormaal gebruik kan aanleiding geven tot een specifieke behandeling.

-          Het afhandelen van uw betaling

-          Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

-          U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

-          Om goederen en diensten bij u af te leveren

-          Kalida BV analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Kalida BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Beveiliging

Wij verbinden Ons ertoe een maximale veiligheid te bieden bij uw gebruik van de site. Wij passen technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen toe teneinde de gegevens die wij verwerken te beschermen tegen al dan niet opzettelijke manipulaties, verlies, vernietiging of toegang van onbevoegde personen. Alle gegevens die u doorgeeft via de Site worden beschermd door het certificaat SSL. Secure Socket Layer (SSL) is een protocol dat is ontwikkeld om de beveiliging te garanderen van via het Internet doorgegeven gegevens. De browsers Microsoft Internet Explorer, Firefox en Chrome ondersteunen dit protocol. SSL is gebaseerd op cryptografie met openbare sleutel.

 

Beveiliging en vertrouwelijkheid

Al uw gegevens worden vertrouwelijk verwerkt, met respect voor de bepalingen betreffende de gegevensbescherming.

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden zonder uw toestemming, met uitzondering van onderaannemers, die wij zorgvuldig en strikt selecteren met het oog op de uitvoering van de dienst. Genoemde onderaannemers handelen enkel op onze instructies en voor onze rekening. Zij nemen de maatregelen die nodig zijn voor de veiligheid en vertrouwelijkheid bij de verwerking van uw gegevens en respecteren dit Privacybeleid.

Wij geven geen enkele van uw gegevens door aan derden voor publiciteitsdoeleinden en wij verhandelen uw gegevens niet.

Wij behouden ons het recht voor de persoonsgegevens bekend te maken aan een wettelijke overheid of wanneer wij te goeder trouw aannemen dat deze bekendmaking vereist is:

 

-          Om de geldende wet- en regelgeving na te leven;

-          Om de rechten of op de site verkochte goederen, de site of gebruikers van de site te beschermen of te verdedigen;

-          Indien dwingende omstandigheden dit rechtvaardigen, ter bescherming van de persoonlijke veiligheid van de gebruikers van de dienst, de site of het publiek.

 

Uw persoonsgegevens zijn, desgevallend, bestemd voor onze aanbieders van betaalinstrumenten of beveiliging van betalingen en onze leveringsdienstverleners. Indien dit door de wet wordt vereist, wordt uw instemming gevraagd of wordt u de mogelijkheid tot weigering geboden vóór elke gegevensoverdracht.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Kalida BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gebruik van de diensten van derden

Onze Site maakt gebruik van de diensten aangeboden door derden en met name de diensten aangeboden door Google Inc.

Het gebruik van de diensten van Google Inc.

De volgende diensten van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”) worden gebruikt op Onze Site:

Google Analytics

Onze Internetsite gebruikt Google Analytics. Google Analytics is een dienst van Google om statistieken van een website te verzamelen en gedetailleerd weer te geven. Het doel van deze dienst is om de beheerder van de website een duidelijk beeld te geven van onder andere de bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves. Aan de hand van deze informatie kan een webmaster eventuele reclamecampagnes of zelfs delen van de website aanpassen aan het gedrag van de bezoeker.

Google Analytics maakt gebruik van cookies. Met de cookies kan uw gebruik van de site worden geanalyseerd.

We hebben een verwerkersovereenkomst met Google  gesloten. Uw gegevens worden in geen geval gedeeld met Google en de gegevens worden anoniem verwerkt.

De verzamelde gegevens worden niet gebruikt voor advertentiedoeleinden, zoals retargeting via social media of het Google Display Network.

Uw recht: gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kalida BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kalidashop.com.

Kalida BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kalida BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@kalidashop.com