Mutaflor, 20 capsules

€24.60
In stock
SKU
AR01

Mutaflor - een probioticum met E. coli-stam Nissle 1917. 20 enteric coated capsules.

Mutaflor – a probiotic with E. coli strain Nissle 1917. 20 enteric coated capsules.

Ingredients 

One hard-capsule ­Mutaflor contains Escherichia coli strain Nissle 1917 as its active pharmaceutical ­ingredient (API), equivalent to 2.5–25 x 109 viable cells (CFU). These capsules possess an enteric coating. They only open in the terminal ileum or at the beginning of the colon where they release the active substance.

Ingrediënten

Eén harde capsule Mutaflor bevat Escherichia coli-stam Nissle 1917 als zijn actieve farmaceutische ingrediënt (API), equivalent aan 2,5-25 x 109 levensvatbare cellen (CFU). Deze capsules hebben zogenaamde enteric coating. Ze openen alleen in het terminale ileum (kronkeldarm)  of aan het begin van de dikke darm, waar ze de werkzame stof afgeven.

Suggested use

Adolescents and adults take 1 capsule ­Mutaflor daily from day 1 to 4, then 2 capsules daily. In case of persistent constipation, a daily intake of up to 4 capsules ­Mutaflor might be reasonable. The standard dose should be taken unchewed and with plenty of liquid during a meal, preferably ­breakfast. 

Potentially occurring flatulence is invariably a sign of a too high dose application and will mostly disappear when the dose is reduced. The daily dose of several capsules must not be taken at one time, but may be distributed over the day and taken with regular meals.

Gebruiksadvies

Adolescenten en volwassenen nemen 1 capsule per dag van dag 1 tot 4, daarna 2 capsules per dag. In geval van aanhoudende constipatie kan een dagelijkse inname van maximaal 4 capsules redelijk zijn. De capsules moeten tijdens de maaltijd worden ingenomen met veel vloeistof, bij voorkeur bij het ontbijt. 

Een teken van een te hoge dosering is eventueel voorkomende winderigheid maar dit zal verdwijnen zodra de dosis wordt verlaagd. De dagelijkse dosis van meerdere capsules mag niet in één keer worden ingenomen, maar moet over de dag worden gespreid en bij normale maaltijden worden ingenomen.

Important

The probiotic medicinal product ­Mutaflor contains ­viable bacteria in a high concentration. For this reason, it should be stored in a refrigerator at a temperature ranging between +2° C and +8° C. An interruption of chilling for a few days will have normally no influence on the number of viable cells. In case of a prolonged heat exposure, however, the bacterial cells will to some extent lose their viability. No toxic substances will be develop.

Belangrijk

Mutaflor bevat levensvatbare bacteriën in een hoge concentratie. Om deze reden moet het in de koelkast worden bewaard bij een temperatuur tussen + 2 ° C en + 8 ° C. Een onderbreking van het koelen gedurende enkele dagen heeft normaal gezien geen invloed op het aantal levensvatbare cellen. In het geval van te langdurige onderbreking van het koelen zullen de bacteriecellen echter in zekere mate hun levensvatbaarheid verliezen. Er zullen echter geen giftige stoffen worden geproduceerd.

Write Your Own Review
You're reviewing:Mutaflor, 20 capsules